Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Sociální rehabilitace

 

Poslání služby: Posláním služby sociální rehabilitace je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat sociální službu a zůstat přitom součástí svého přirozeného společenství, žít, vzdělávat se a pracovat běžným způsobem.

 

Cíle služby sociální rehabilitace:

 • Získat a rozvíjet, popřípadě znovu nabýt sociální a pracovní dovednosti, které pomohou uživateli k intergaci a inkluzi
 • Získat a udržet si zaměstnání na volném trhu práce a maximálně se v něm osamostatnit
 • Posilovat uplatňování svých práv a aktivní zapojení do občanské společnosti
   


Popis služby: Sociální rehabilitace je ambulantní a terénní sociální služba, která probíhá v přirozeném prostředí s cílem nácviku společenských a sociálních dovedností, které směřují k samostatnosti a soběstačnosti a k získání a udržení si pracovních návyků.

 

 

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb, obsahuje tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 

Co se může uživatel například naučit:

 • jak vést vlastní domácnost (uklízet, prát, vařit,…)
 • jak hospodařit s penězi
 • jak cestovat
 • jak se pohybovat po městě, v okolí, podle map
 • jak se orientovat v čase a jak plánovat s ohledem na čas
 • jak jednat na úřadech, se zaměstnavatelem a podobně
 • jaká jsou základní pravidla společenského chování
 • jak pracovat s počítačem (hledat si práci,  bydlení, zajímavosti,  nové informace) 

 

 

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

 

Věková struktura:
16 - 64 let věku

Působnost služby:
Rumburk, Varnsdorf, Šluknov, Krásná Lípa a spádové obce

Konzultační hodiny pro nové uživatele:
Pondělí a středa od 9:00 do 16.00 hod.
(po telefonické dohodě možno sjednat termín mimo konzultační hodiny)

Pracovní doba:
Po - Pá od 8:00 do 16:00 hod.

 

Kontakt:

Alena Bouzková

Sociální asistent

tel.:                    +420 412 335 545

mobil:                 +420 774 494 989

e-mail:                alena.bouzkova@rytmusd.cz

 

 

 

 

 

snimek-obrazovky-2018-01-15-v--20.22.49.png

snimek-obrazovky-2018-01-15-v--17.38.39.png