Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

O nás

Mateřská organizace Rytmus, o.s. vznikla v Praze v roce 1995 jako občanské sdružení s cílem zajišťovat služby, které lidem s postižením umožní žít nezávislejším způsobem života, přičemž základním principem je respekt k jejich individuálním potřebám.

Díky dobrým výsledkům této služby vznikla počátkem února 2009 v Rumburku další dceřiná společnost Rytmus D., o.p.s., která je zaměřena na pomoc občanům se znevýhodněním ve Šluknovském výběžku.

Naše organizace poskytuje služby Sociální rehabilitace a Osobní asistence, které jsou  zaměřeny na posílení kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí.  

Našimi uživateli jsou lidé s chronickým duševním, kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním postižením a senioři.

 

 

Poslání organizace

Posláním organizace je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci v běžné společnosti.

 

 

Principy naší práce 

Občanský přístup - naše práce vychází z toho, že lidé s postižením jsou rovnoprávnými občany a směřuje k tomu, aby měli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními.

Běžné zdroje - umožňujeme našim uživatelům přístup k běžným zdrojům (škola, zaměstnavatelé, úřady a jiné instituce) a podporujeme je v jejich využívání.

Individuální přístup ke každému člověku - každý člověk je jedinečný ve svých potřebách i schopnostech. Vycházíme z jeho představ a možností. Služby přizpůsobujeme lidem nikoli naopak. Naše činnost je postavena na individuální podpoře.

Důraz na kvalitu - důraz klademe na kvalitu poskytovaných služeb a rovnocenný přístup. Služby poskytují kvalifikovaní pracovníci s odborným vzděláním.

Aktivní přístup uživatele - uživatele, případně jeho blízké okolí, zapojujeme do aktivní spolupráce, podporujeme je v samostatnosti, rozhodování se a nezávislosti na službě.

 

 

 

 

 

snimek-obrazovky-2018-01-15-v--20.22.49.png

snimek-obrazovky-2018-01-15-v--17.38.39.png